Wzorzec ucznia - Gimnazjum nr 2 im.W.Korfantego w Żorach

www.2gim.zory.pl 44-240 Żory, ul. Ks.Klimka 7 (32) 434 28 75 szkola@2gim.zory.pl dyr.J.Świerkocki

Herb Żor

Gimnazjum nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Żorach

W klimacie zdartych płyt i hipisowskiej nonszalancji...

Czytaj więcej

Wolontariusze G2

Czytaj więcej

Fotografia w plenerze cz. 1

Czytaj więcej

Pokaz rycerski

Czytaj więcej

Czytaj więcej

Wzorzec ucznia

 

Wzór ucznia naszego gimnazjum opracowany przez wszystkich uczniów i zatwierdzony przez Samorząd Uczniowski.

Uczeń Gimnazjum nr 2 w Żorach jest świadomy własnych praw, obowiązków i indywidualnych potrzeb.

1.  Angażuje się w życie klasy i szkoły.

2.  Przestrzega statutu szkoły, obowiązujących  regulaminów oraz zasad w niej panujących.

3.  Sumiennie wypełnia swoje obowiązki.

4.  Wykazuje się punktualnością, rzetelnością, systematycznie przygotowuje się do zajęć.

5.  Odnosi się z szacunkiem do nauczycieli i rówieśników.

6.  Nie przeszkadza kolegom w nauce, a  nauczycielom w prowadzeniu lekcji.

7.  Nie używa telefonu oraz innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć.

8.  Dba o swoje miejsce pracy, nie niszczy mienia szkoły.

9.  Ubiera się schludnie, adekwatnie do sytuacji.

10.              Dba o kulturę osobistą i kulturę słowa (posługuje się zwrotami grzecznościowymi, nie używa wulgaryzmów).

11.              Nie ulega nałogom, walczy z własnymi słabościami.

12.              Pomaga słabszym.

13.              Nie stosuje przemocy i agresji.

14.              Daje dobry przykład innym.

15.              Potrafi przyznać się do błędu, jest uczciwy.

16.              Dba o swój rozwój osobisty, wykorzystuje  możliwości i talenty, poszerza wiedzę, rozwija zainteresowania.


Wszystko o rekrutacji Nabór do klasy siatkarskiej