Nasze atuty - Gimnazjum nr 2 im.W.Korfantego w Żorach

www.2gim.zory.pl 44-240 Żory, ul. Ks.Klimka 7 (32) 434 28 75 szkola@2gim.zory.pl dyr.J.Świerkocki

Herb Żor

Gimnazjum nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Żorach

W klimacie zdartych płyt i hipisowskiej nonszalancji...

Czytaj więcej

Wolontariusze G2

Czytaj więcej

Fotografia w plenerze cz. 1

Czytaj więcej

Pokaz rycerski

Czytaj więcej

Czytaj więcej

Nasze atuty

NASZE ATUTY:

· SZKOŁA O KAMERALNYM KLIMACIE w samym centrum miasta w bezpiecznej lokalizacji (obok dworca PKS i MZK w bezpośredniej bliskości Hali Sportowej, Basenu, Miejskiego Ośrodka Kultury, Kina Na Starówce, Muzeum Miejskiego, rynku i lodowiska).
 

· SZKOŁA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI: siatkówka dziewcząt i koszykówka chłopców (pierwsza w Żorach na wszystkich poziomach I-III).
 

· WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI PARTNERSKIMI w Kamp-Lintfort w Niemczech i Ostrawie-Porubie w Czechach (coroczne wizyty uczniów).
 

· JEDYNA SZKOŁA W ŻORACH, która otrzymała Nagrodę Miejską Phoenix Sariensis za szczególne zasługi w edukacji oraz promocję miasta w Polsce i za granicą.
 

· BOGATA OFERTA zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do potrzeb uczniów, w tym projekty  międzynarodowe i wycieczki edukacyjne do Londynu i Paryża.
 

· EFEKTYWNA REALIZACJA międzynarodowych projektów z grantów europejskich, w tym informatycznych - sukcesy na skalę europejską i światową (Join Multimedia 2002-2006 - trzykrotnie I miejsce w Europie, Cyberfair 2006 - I miejsce na świecie). Udział szkoły w projekcie e-Akademia Przyszłości
 

· LICZNE AKCJE CHARYTATYWNE organizowane przez szkołę— np. w 2012r. Akcja  „Dzieci Dzieciom”
 

NASZE OSIĄGNIĘCIA
 

· Największa w Żorach liczba stypendystów funduszy europejskich, fundacji Solidarni oraz Prezydenta Miasta Żory
 

· Od lat jedna z najwyższych średnich z egzaminu gimnazjalnego (wciąż poprawiające się wskaźniki EWD)
 

· Jedyni w Żorach posłowie na Sejm Dzieci i Młodzieży 2011
 

· Finaliści i Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2011/2012
 

· Sukcesy (w tym I miejsca) w konkursach międzynarodowych np. Join Multimedia, Cyberfair)
 

· Najwyższe lokaty w powiatowych konkursach dla gimnazjalistów
 

· Wysokie lokaty w konkursach informatycznych oraz artystycznych na wszystkich szczeblach
 

· Mistrzowie Żor w grach zespołowych
 

BEZPIECZEŃSTWO I BAZA SZKOŁY
 

· Rozbudowany monitoring wizyjny (otoczenie szkoły, korytarze, szatnie i sklepik).
 

· Zamykane szafki w szatniach dla każdego ucznia
 

· Dobrze wyposażone klasopracownie przedmiotowe, w tym komputerowa, tablice interaktywne, komputer w każdej klasie, platforma  dziennika elektronicznego
 

· Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej z możliwością wejścia bezpośrednio z budynku szkoły.
 

· Dobrze wyposażona świetlica szkolna i siedziba Koła Młodych Dziennikarzy
 

· Dobrze wyposażony sklepik szkolny.


Wszystko o rekrutacji Nabór do klasy siatkarskiej