Aktualności - Gimnazjum nr 2 im.W.Korfantego w Żorach

www.2gim.zory.pl 44-240 Żory, ul. Ks.Klimka 7 (32) 434 28 75 szkola@2gim.zory.pl dyr.J.Świerkocki

Herb Żor

Gimnazjum nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Żorach

W klimacie zdartych płyt i hipisowskiej nonszalancji...

Czytaj więcej

Wolontariusze G2

Czytaj więcej

Fotografia w plenerze cz. 1

Czytaj więcej

Pokaz rycerski

Czytaj więcej

Czytaj więcej

Aktualności

Szkolny Kiermasz Wielkanocny

4 kwietnia 2012

W dniu 4 kwietnia 2012 wolontariusze z naszej szkoły przygotowali Szkolny Kiermasz Wielkanocny, na którym można było zakupić kartki i ozdoby świąteczne oraz przepyszne domowe wypieki. Dochód z kiermaszu w kwocie 197 zł 70 gr został przekazany na rzecz Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach.

Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji kiermaszu - uczniom i rodzicom - serdecznie dziękujemy. Wszystkim darczyńcom, którzy wsparli naszą inicjatywę serdecznie dziękujemy. Kiermasz przygotowały panie:  Bogna Jurkowska-Paduch i Beata Wawrzyczek.

Młodzi demokraci debatują

3 kwietnia 2012

Czy bycie aktywnym jest passé? Czy warto angażować się w życie szkoły? Gdzie szukać wzorów godnych naśladowania?
2 kwietnia w Gimnazjum nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Żorach odbyła się debata dotycząca demokracji w szkole oraz  funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego. Uczennice naszego gimnazjum  przystąpiły do konkursu organizowanego przez  Centrum Edukacji Obywatelskiej pod hasłem „Szkoła demokracji – XVIII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży”, w ramach którego przygotowały debatę  dla swoich koleżanek i kolegów z udziałem zaproszonych gości, gdzie zaprezentowano wyniki ankiety oraz pomysły na organizowanie działalności uczniowskiej i propagowanie jej wśród szkolnej społeczności.
 W spotkaniu wzięli udział uczniowie naszego gimnazjum, nauczyciele, dyrektor szkoły oraz zaproszeni goście:  pan Piotr Kosztyła - Przewodniczący Rady Miasta Żory, pan Jacek Miketa - członek Rady Miasta Żory, pan Grzegorz Granek oraz  pani Agnieszka Wronka i pan Grzegorz Ladorudzki  - członkowie Rady Rodziców. Punktem wyjścia rozważań organizatorzy debaty uczynili wyniki przeprowadzonej wcześniej ankiety dotyczącej działalności Samorządu Uczniowskiego, z których wynikało, iż w przeważającej części uczniowie są zadowoleni z funkcjonowania tego organu, jednakże nie wszyscy.

Czy bycie aktywnym jest passé? Czy warto angażować się w życie szkoły? Gdzie szukać wzorów godnych naśladowania?

2 kwietnia w Gimnazjum nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Żorach odbyła się debata dotycząca demokracji w szkole oraz  funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego. Uczennice naszego gimnazjum  przystąpiły do konkursu organizowanego przez  Centrum Edukacji Obywatelskiej pod hasłem „Szkoła demokracji – XVIII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży”, w ramach którego przygotowały debatę  dla swoich koleżanek i kolegów z udziałem zaproszonych gości, gdzie zaprezentowano wyniki ankiety oraz pomysły na organizowanie działalności uczniowskiej i propagowanie jej wśród szkolnej społeczności.

 W spotkaniu wzięli udział uczniowie naszego gimnazjum, nauczyciele, dyrektor szkoły oraz zaproszeni goście:  pan Piotr Kosztyła - Przewodniczący Rady Miasta Żory, pan Jacek Miketa - członek Rady Miasta Żory, pan Grzegorz Granek oraz  pani Agnieszka Wronka i pan Grzegorz Ladorudzki  - członkowie Rady Rodziców. Punktem wyjścia rozważań organizatorzy debaty uczynili wyniki przeprowadzonej wcześniej ankiety dotyczącej działalności Samorządu Uczniowskiego, z których wynikało, iż w przeważającej części uczniowie są zadowoleni z funkcjonowania tego organu, jednakże nie wszyscy.

Czy bycie aktywnym jest passé? Czy warto angażować się w życie szkoły? Gdzie szukać wzorów godnych naśladowania?

2 kwietnia w Gimnazjum nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Żorach odbyła się debata dotycząca demokracji w szkole oraz  funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego. Uczennice naszego gimnazjum  przystąpiły do konkursu organizowanego przez  Centrum Edukacji Obywatelskiej pod hasłem „Szkoła demokracji – XVIII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży”, w ramach którego przygotowały debatę  dla swoich koleżanek i kolegów z udziałem zaproszonych gości, gdzie zaprezentowano wyniki ankiety oraz pomysły na organizowanie działalności uczniowskiej i propagowanie jej wśród szkolnej społeczności.

Czy bycie aktywnym jest passé? Czy warto angażować się w życie szkoły? Gdzie szukać wzorów godnych naśladowania?

2 kwietnia w Gimnazjum nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Żorach odbyła się debata dotycząca demokracji w szkole oraz  funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego. Uczennice naszego gimnazjum  przystąpiły do konkursu organizowanego przez  Centrum Edukacji Obywatelskiej pod hasłem „Szkoła demokracji – XVIII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży”, w ramach którego przygotowały debatę  dla swoich koleżanek i kolegów z udziałem zaproszonych gości, gdzie zaprezentowano wyniki ankiety oraz pomysły na organizowanie działalności uczniowskiej i propagowanie jej wśród szkolnej społeczności.Czy bycie aktywnym jest passé? Czy warto angażować się w życie szkoły? Gdzie szukać wzorów godnych naśladowania?
2 kwietnia w Gimnazjum nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Żorach odbyła się debata dotycząca demokracji w szkole oraz  funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego. Uczennice naszego gimnazjum  przystąpiły do konkursu organizowanego przez  Centrum Edukacji Obywatelskiej pod hasłem „Szkoła demokracji – XVIII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży”, w ramach którego przygotowały debatę  dla swoich koleżanek i kolegów z udziałem zaproszonych gości, gdzie zaprezentowano wyniki ankiety oraz pomysły na organizowanie działalności uczniowskiej i propagowanie jej wśród szkolnej społeczności.
 W spotkaniu wzięli udział uczniowie naszego gimnazjum, nauczyciele, dyrektor szkoły oraz zaproszeni goście:  pan Piotr Kosztyła - Przewodniczący Rady Miasta Żory, pan Jacek Miketa - członek Rady Miasta Żory, pan Grzegorz Granek oraz  pani Agnieszka Wronka i pan Grzegorz Ladorudzki  - członkowie Rady Rodziców. Punktem wyjścia rozważań organizatorzy debaty uczynili wyniki przeprowadzonej wcześniej ankiety dotyczącej działalności Samorządu Uczniowskiego, z których wynikało, iż w przeważającej części uczniowie są zadowoleni z funkcjonowania tego organu, jednakże nie wszyscy.

Czy bycie aktywnym jest passé? Czy warto angażować się w życie szkoły? Gdzie szukać wzorów godnych naśladowania?

2 kwietnia w Gimnazjum nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Żorach odbyła się debata dotycząca demokracji w szkole oraz funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego.


Uczennice naszego gimnazjum przystąpiły do konkursu organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej pod hasłem „Szkoła demokracji – XVIII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży”, w ramach którego przygotowały debatę dla swoich koleżanek i kolegów z udziałem zaproszonych gości, gdzie zaprezentowano wyniki ankiety oraz pomysły na organizowanie działalności uczniowskiej i propagowanie jej wśród szkolnej społeczności.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie naszego gimnazjum, nauczyciele, dyrektor szkoły oraz zaproszeni goście: pan Piotr Kosztyła - Przewodniczący Rady Miasta Żory, pan Jacek Miketa - radny Rady Miasta Żory, pan Grzegorz Granek oraz pani Agnieszka Wronka i pan Grzegorz Ladorudzki - członkowie Rady Rodziców. Punktem wyjścia rozważań organizatorzy debaty uczynili wyniki przeprowadzonej wcześniej ankiety dotyczącej działalności Samorządu Uczniowskiego, z których wynikało, iż w przeważającej części uczniowie są zadowoleni z funkcjonowania tego organu, jednakże nie wszyscy.

Próbowano rozstrzygnąć kwestie możliwości podejmowania decyzji dotyczących życia szkoły oraz wcielania w życie pomysłów Samorządu Uczniowskiego. Z wypowiedzi uczniów wynikało, że ich inicjatywy spotykają się ze wsparciem i przychylnością nauczycieli oraz dyrektora szkoły, a podstawowym problemem dotyczącym działalności i sprawnego funkcjonowania tego organu szkoły jest niechęć samych uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły. Zaproszeni goście oraz sami uczniowie próbowali ustalić przyczyny tego zjawiska, dyskutanci doszli do kilku wniosków: niechęć do podejmowania działań i wcielania w życie pomysłów wynikać może z braku wiary we własne możliwości, z lęku społecznego, iż inicjatywy te spotkają się z nieprzychylną opinią środowiska rówieśniczego, z negatywną oceną grupy oraz z braku odpowiednich wzorców.

Zaproszeni goście oraz obecni nauczyciele próbowali przekonać uczniów, że realizacja własnych pomysłów, wcielanie w życie społecznych inicjatyw może dostarczyć „działającym” i „aktywnym” wiele osobistej satysfakcji, pomóc w przygotowaniu do realizacji życiowych planów zawodowych, ułatwić nawiązywanie kontaktów i usprawnić funkcjonowanie w aspekcie społecznym.

Uczestnicy debaty nie obawiali się również poruszyć kwestii drażliwych, jakimi są bez wątpienia niewielkie zaangażowanie rodziców w życie szkoły oraz brak środków finansowych na realizację wielu pomysłów.

Podsumowanie debaty zaowocowało kilkoma pomysłami, które mogą stanowić zachętę do działania dla uczniów oraz sygnał dla rodziców do włączenia się w życie szkoły. Wiceprzewodnicząca SU zaproponowała zorganizowanie konkursu karaoke dla uczniów, nauczycieli i rodziców, dyrektor szkoły przedstawił uczniom pomysł przeprowadzenia konkursu, opartego na pomyśle nakręcenia filmu o jednym z uczniów każdej klasy, który promowałby młodych ludzi posiadających ukryte talenty, zdolności czy też realizujących jakieś niebanalne pasje, opiekun SU zaproponował przedstawicielom Rady Rodziców zorganizowanie pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, rodzice natomiast - turnieju sportowego dla uczniów i rodziców naszego gimnazjum. Padł również niezwykle istotny wniosek ze strony uczniów, podkreślający fakt, iż należy promować tych uczniów, którzy angażują się w życie szkoły, a wszelkie udane inicjatywy prezentować społeczności szkolnej po to, by zachęcić tych, którzy nie angażują się i przekonać ich, że aktywna postawa to wartość i wzorzec godny naśladowania.

Dlatego niezwykle ważne jest sprawne funkcjonowanie Koła Młodych Dziennikarzy, redagującego szkolną gazetkę „Wymiar G2”, na łamach której prezentowane są wszelkie inicjatywy uczniowskie, sukcesy naszych gimnazjalistów oraz szkolnej strony internetowej, która, jak przyznali sami uczniowie, pełni ważną rolę promującą wszelkie rodzaje aktywności uczniowskiej i cieszy się ich ogromnym uznaniem.

Zarówno młodzi, jak i dorośli dyskutanci, doszli do tych samych wniosków. Warto się angażować, warto być aktywnym, warto działać, gdyż przynosi to wiele osobistej satysfakcji i społecznego pożytku. Należy zatem szukać wzorców, promować ludzi posiadających pasje, zaangażowanych w działania na rzecz szkoły, drugiego człowieka oraz wspierać tych, którzy chcą działać i potrafią swoim entuzjazmem zarazić innych.

„Działam, więc jestem. Bo tylko poprzez działanie mogę wyrazić siebie, świat nie zna przypadków wyrażania siebie poprzez alienację i brak jakiegokolwiek działania…”

Aktywiści do dzieła! Do Was należy świat!

Czy bycie aktywnym jest passé? Czy warto angażować się w życie szkoły? Gdzie szukać wzorów godnych naśladowania?

 

2 kwietnia w Gimnazjum nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Żorach odbyła się debata dotycząca demokracji w szkole oraz funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego.

 

Uczennice naszego gimnazjum przystąpiły do konkursu organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej pod hasłem „Szkoła demokracji – XVIII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży”, w ramach którego przygotowały debatę dla swoich koleżanek i kolegów z udziałem zaproszonych gości, gdzie zaprezentowano wyniki ankiety oraz pomysły na organizowanie działalności uczniowskiej i propagowanie jej wśród szkolnej społeczności.

 

W spotkaniu wzięli udział uczniowie naszego gimnazjum, nauczyciele, dyrektor szkoły oraz zaproszeni goście: pan Piotr Kosztyła - Przewodniczący Rady Miasta Żory, pan Jacek Miketa - radny Rady Miasta Żory, pan Grzegorz Granek oraz pani Agnieszka Wronka i pan Grzegorz Ladorudzki - członkowie Rady Rodziców.

 

Punktem wyjścia rozważań organizatorzy debaty uczynili wyniki przeprowadzonej wcześniej ankiety dotyczącej działalności Samorządu Uczniowskiego, z których wynikało, iż w przeważającej części uczniowie są zadowoleni z funkcjonowania tego organu, jednakże nie wszyscy. Próbowano rozstrzygnąć kwestie możliwości podejmowania decyzji dotyczących życia szkoły oraz wcielania w życie pomysłów Samorządu Uczniowskiego.

 

Z wypowiedzi uczniów wynikało, że ich inicjatywy spotykają się ze wsparciem i przychylnością nauczycieli oraz dyrektora szkoły, a podstawowym problemem dotyczącym działalności i sprawnego funkcjonowania tego organu szkoły jest niechęć samych uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły. Zaproszeni goście oraz sami uczniowie próbowali ustalić przyczyny tego zjawiska, dyskutanci doszli do kilku wniosków: niechęć do podejmowania działań i wcielania w życie pomysłów wynikać może z braku wiary we własne możliwości, z lęku społecznego, iż inicjatywy te spotkają się z nieprzychylną opinią środowiska rówieśniczego, z negatywną oceną grupy oraz z braku odpowiednich wzorców.

 

Zaproszeni goście oraz obecni nauczyciele próbowali przekonać uczniów, że realizacja własnych pomysłów, wcielanie w życie społecznych inicjatyw może dostarczyć „działającym” i „aktywnym” wiele osobistej satysfakcji, pomóc w przygotowaniu do realizacji życiowych planów zawodowych, ułatwić nawiązywanie kontaktów i usprawnić funkcjonowanie w aspekcie społecznym. Uczestnicy debaty nie obawiali się również poruszyć kwestii drażliwych, jakimi są bez wątpienia niewielkie zaangażowanie rodziców w życie szkoły oraz brak środków finansowych na realizację wielu pomysłów.

 Podsumowanie debaty zaowocowało kilkoma pomysłami, które mogą stanowić zachętę do działania dla uczniów oraz sygnał dla rodziców do włączenia się w życie szkoły. Wiceprzewodnicząca SU zaproponowała zorganizowanie konkursu karaoke dla uczniów, nauczycieli i rodziców, dyrektor szkoły przedstawił uczniom pomysł przeprowadzenia konkursu, opartego na pomyśle nakręcenia filmu o jednym z uczniów każdej klasy, który promowałby młodych ludzi posiadających ukryte talenty, zdolności czy też realizujących jakieś niebanalne pasje, opiekun SU zaproponował przedstawicielom Rady Rodziców zorganizowanie pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, rodzice natomiast - turnieju sportowego dla uczniów i rodziców naszego gimnazjum.

Padł również niezwykle istotny wniosek ze strony uczniów, podkreślający fakt, iż należy promować tych uczniów, którzy angażują się w życie szkoły, a wszelkie udane inicjatywy prezentować społeczności szkolnej po to, by zachęcić tych, którzy nie angażują się i przekonać ich, że aktywna postawa to wartość i wzorzec godny naśladowania.

 

Dlatego niezwykle ważne jest sprawne funkcjonowanie Koła Młodych Dziennikarzy, redagującego szkolną gazetkę „Wymiar G2”, na łamach której prezentowane są wszelkie inicjatywy uczniowskie, sukcesy naszych gimnazjalistów oraz szkolnej strony internetowej, która, jak przyznali sami uczniowie, pełni ważną rolę promującą wszelkie rodzaje aktywności uczniowskiej i cieszy się ich ogromnym uznaniem.

 

Zarówno młodzi, jak i dorośli dyskutanci, doszli do tych samych wniosków. Warto się angażować, warto być aktywnym, warto działać, gdyż przynosi to wiele osobistej satysfakcji i społecznego pożytku. Należy zatem szukać wzorców, promować ludzi posiadających pasje, zaangażowanych w działania na rzecz szkoły, drugiego człowieka oraz wspierać tych, którzy chcą działać i potrafią swoim entuzjazmem zarazić innych. „Działam, więc jestem. Bo tylko poprzez działanie mogę wyrazić siebie, świat nie zna przypadków wyrażania siebie poprzez alienację i brak jakiegokolwiek działania…”

Aktywiści do dzieła! Do Was należy świat!

czytaj więcej...

Rejonowe Zawody w Tenisie Stołowym w Rybniku

2 kwietnia 2012

29 marca w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku odbyły się Rejonowe Zawody w Tenisie Stołowym Szkół Gimnazjalnych. Po zaciętej walce nasze dziewczyny w składzie Patrycja Kapek, Iwona Winkler, Agata Ścibisz i Marta Motyka zajęły pierwsze miejsce zwyciężając ze szkołą z Rybnika. Dzięki wygranej dziewczyny będą reprezentować nasze gimnazjum w zawodach wojewódzkich. Opiekunem grupy tenisistek jest pan Michał Kowalski.
Serdecznie gratulujemy!!!

Ogólnopolski Konkurs Informatyczny

2 kwietnia 2012

Informujemy, że nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego TIK?-TAK! organizowanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. Zachęcamy wszystkich uczniów Gimnazjum nr 2 do wspólnej gry i zabawy! Chętni uczniowie zgłaszają się do konkursu na stronie głównej www.tik-tak.eecdl.pl. Aby można było aktywować konto ucznia należy dostarczyć podpisaną przez rodzica zgodę na udział w konkursie pani Alicji Maryńczak do 12 kwietnia. Oświadczenie to można pobrać ze strony głównej konkursu lub w sekretariacie szkoły. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela pani Alicja Maryńczak oraz pani Renata Skóra. 

Podsumowanie Akcji "Dzieci Dzieciom"

2 kwietnia 2012

3 marca 2012 roku  w Gimnazjum nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Żorach odbył się Koncert Charytatywny „Dzieci Dzieciom”. To pierwsza w historii tej szkoły akcja ukierunkowana na pomoc i wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych, poprzedzona warsztatami  integracyjnymi naszych gimnazjalistów i dzieci z żorskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego.

Wszystkie środki finansowe tj. 4125,30 zł uzyskane w ramach Akcji Charytatywnej „Dzieci Dzieciom” przeznaczone zostały na wsparcie wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych oraz Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Żorach. Uroczyste przekazanie odbyło się 21 marca 2012r. w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żorach.

Zapraszamy na stronę akcji http://www.2gim.zory.pl/dzieci-dzieciom oraz do szkolnej galerii zdjęć http://gim2zory.web-album.org/album/21217,akcja-dzieci-dzieciom

czytaj więcej...

XII Rejonowy Konkurs Recytatorski

27 marca 2012

27 marca 2012 roku w Scenie „Na Starówce” odbył się XII Rejonowy Konkurs Recytatorski, którego organizatorem było nasze gimnazjum. Jury w składzie: p. Sylwia Rojewska- Mazur, p. Aneta Antosiak, p. Bożena Biłka wyłoniło laureatów spośród 27 uczniów żorskich szkół podstawowych. Pierwsze miejsce zajął Filip Hrabowski (SP-15), przypadło w udziale Dominice Wierzyckiej (SP-7), a trzecie Nikoli Ledwoń (SP-1).

Po występach  młodszych uczestników konkursu, żorscy gimnazjaliści zmierzyli się w prezentacji „żywego słowa” na scenie. Tym razem jury w składzie: p. Anna Zieleźnik, p. Gabriela Holeksa oraz Katarzyna Marecka ujęła recytacja Karoliny Skrzypczak (G-6), drugie miejsce Karolina Skupińska (G-4), natomiast trzecie Marcin Padoł (G-8).

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przygotowanie recytacji tekstów poetyckich i prozatorskich, a laureatom serdecznie gratulujemy!

Miejskie zawody w piłce siatkowej chłopców

27 marca 2012

W dniu 19 marca 2012 r. w hali MOSiR w Żorach odbyły się miejskie zawody piłki siatkowej chłopców. Drużyna Gimnazjum Nr 2 im. Wojciecha Korfantego zdobyła I miejsce. Skład drużyny: Jakub Koniński, Tomasz Tkoczyk, Łukasz Tkoczyk, Mateusz Paszkowski, Dawid Muras, Krzysztof Ladorudzki, Arkadiusz Wagner oraz Patryk Lubszczyk. Opiekunem oraz organizatorem turnieju był p. Krzysztof Murach.

Niezapomniana podróż do Paryża…

26 marca 2012

… rozpoczęła się w słoneczną niedzielę 18 marca i niestety dobiegła końca 22 marca - w czwartkowe popołudnie skąpane słońcem i zabarwione radością udanej wycieczki, obfitującej w różnorakie doznania. Pięć dni niezwykłych wrażeń, słońca, powiewu wiosny i cudownej beztroski. Nasi uczniowie doświadczyli w tym czasie wielu pamiętnych wrażeń. Paryż powitał wszystkich słońcem i odrobiną luksusu w czasie spaceru bulwarami Saint Germain-des-Pres oraz Polami Elizejskimi,  dzień ten uwieńczony został sesją fotograficzną z wieżą Eiffle’a w tle oraz romantycznym rejsem nocnym po Sekwanie. Drugi dzień pobytu w stolicy elegancji i romantycznych uniesień to wzgórze Montmartre,  wyspa Cite z piękną katedrą Notre DameLuwr otwierający swe tajemnicze podwoje, spacer w nostalgicznej atmosferze po Pere Lachaise oraz wizyta w Bazylice Sacre Coeur, gdzie każdy z nas zostawił bliskie swemu sercu prośby. Paryż objawił nam się również  w swej industrialnej wersji w czasie wizyty w nowoczesnej dzielnicy la Defense oraz  rozrywkowej - Moulin Rouge - miejsca narodzin kabaretu.

Pożegnanie z Paryżem to jednocześnie powitanie kolejnego pięknego miasta - określanego mianem Wenecji Północy, gdzie zetknęliśmy się z dziełami słynnych malarzy: Vermeera i Rembrandta, odwiedzając Rijksmuseum oraz przeżyliśmy niezapomniany rejs statkiem po kanałach Amsterdamu.

Powrót do szkoły i realnego świata byłby niezwykle bolesny, gdyby nie piękne wspomnienia i nadzieja, że kiedyś tam wrócimy…

Au revoir, Paris!

czytaj więcej...

I miejsce w zawodach piłki ręcznej

23 marca 2012

W dniu 23 marca 2012 r. w hali MOSiR w Żorach odbyły się miejskie zawody piłki ręcznej chłopców. Drużyna Gimnazjum Nr 2 im. Wojciecha Korfantego zdobyła I miejsce. Skład drużyny: Mateusz Paszkowski, Patryk Kajzerek, Marek Bienioszek, Szymon Łatka, Krystian Rumiński, Bartosz Bogacz, Marcin Kalinowski, Łukasz Mosz, Sebastian Muras, Szymon Buba, Paweł Zapłotny, Mikołaj Baron,Patryk Lubszczyk, opiekun – Jarosław Rurarz.

 

 

Wielki sukces literacki

23 marca 2012

   W piątek 23 marca uczniowie kl. II c i III a brali udział w spotkaniu autorskim z pisarzem i dziennikarzem Grzegorzem Kasdepke. Autor cierpliwie odpowiadał na pytania dotyczące warsztatu pracy pisarza, bohaterów książkowych i życia prywatnego.

    Po spotkaniu miało miejsce rozstrzygnięcie Międzyszkolnego Konkursu Literackiego Żory 2012 w ramach VII Festiwalu Twórczości Uczniowskiej. I miejsce przypadło uczennicy naszej szkoły Klaudii Rezner z kl. III a za opowiadanie w formie pamiętnika, poruszające trudny problem depresji. Autorka ozdobiła pracę swoimi ilustracjami, serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów literackich. Uczestnikami konkursu opiekowała się mgr Beata Wawrzyczek.


Strona: 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243

Wszystko o rekrutacji Nabór do klasy siatkarskiej