Debata 2012 - Gimnazjum nr 2 im.W.Korfantego w Żorach

www.2gim.zory.pl 44-240 Żory, ul. Ks.Klimka 7 (32) 434 28 75 szkola@2gim.zory.pl dyr.J.Świerkocki

Herb Żor

Gimnazjum nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Żorach

W klimacie zdartych płyt i hipisowskiej nonszalancji...

Czytaj więcej

Wolontariusze G2

Czytaj więcej

Fotografia w plenerze cz. 1

Czytaj więcej

Pokaz rycerski

Czytaj więcej

Czytaj więcej

Debata 2012

Młodzi demokraci z Gimnazjum nr 2 debatują

Czy bycie aktywnym jest passé? Czy warto angażować się w życie szkoły? Gdzie szukać wzorów godnych naśladowania?

2 kwietnia w Gimnazjum nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Żorach odbyła się debata dotycząca demokracji w szkole oraz  funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego. Uczennice naszego gimnazjum  przystąpiły do konkursu organizowanego przez  Centrum Edukacji Obywatelskiej pod hasłem „Szkoła demokracji – XVIII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży”, w ramach którego przygotowały debatę  dla swoich koleżanek i kolegów z udziałem zaproszonych gości, gdzie zaprezentowano wyniki ankiety oraz pomysły na organizowanie działalności uczniowskiej i propagowanie jej wśród szkolnej społeczności.

 

 W spotkaniu wzięli udział uczniowie naszego gimnazjum, nauczyciele, dyrektor szkoły oraz zaproszeni goście:  pan Piotr Kosztyła - Przewodniczący Rady Miasta Żory, pan Jacek Miketa - radny Rady Miasta Żory, pan Grzegorz Granek oraz  pani Agnieszka Wronka i pan Grzegorz Ladorudzki  - członkowie Rady Rodziców. Punktem wyjścia rozważań organizatorzy debaty uczynili wyniki przeprowadzonej wcześniej ankiety dotyczącej działalności Samorządu Uczniowskiego, z których wynikało, iż w przeważającej części uczniowie są zadowoleni z funkcjonowania tego organu, jednakże nie wszyscy.

 

Próbowano rozstrzygnąć kwestie możliwości podejmowania decyzji dotyczących życia szkoły oraz wcielania w życie pomysłów Samorządu Uczniowskiego. Z wypowiedzi uczniów wynikało, że ich inicjatywy spotykają się ze wsparciem i przychylnością nauczycieli oraz dyrektora szkoły, a podstawowym problemem dotyczącym działalności i sprawnego funkcjonowania tego organu szkoły jest niechęć samych uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły. Zaproszeni goście oraz sami uczniowie próbowali ustalić przyczyny tego zjawiska, dyskutanci doszli do kilku wniosków:  niechęć do podejmowania działań i wcielania w życie pomysłów wynikać może z braku wiary we własne możliwości, z lęku społecznego, iż inicjatywy te spotkają się z nieprzychylną opinią środowiska rówieśniczego, z negatywną oceną grupy oraz z braku odpowiednich wzorców.

 

Zaproszeni goście oraz obecni nauczyciele próbowali przekonać uczniów, że realizacja własnych pomysłów, wcielanie w życie społecznych inicjatyw może dostarczyć „działającym” i „aktywnym” wiele osobistej satysfakcji, pomóc w przygotowaniu do realizacji życiowych planów zawodowych, ułatwić nawiązywanie kontaktów i usprawnić funkcjonowanie w aspekcie społecznym.

Uczestnicy debaty nie obawiali się również poruszyć kwestii drażliwych, jakimi są bez wątpienia niewielkie zaangażowanie rodziców w życie szkoły oraz brak środków finansowych na realizację wielu pomysłów.

 

Podsumowanie debaty zaowocowało kilkoma pomysłami, które mogą stanowić zachętę do działania dla uczniów oraz sygnał dla rodziców do włączenia się w życie szkoły. Wiceprzewodnicząca SU zaproponowała zorganizowanie konkursu karaoke dla uczniów, nauczycieli i rodziców, dyrektor szkoły przedstawił uczniom pomysł przeprowadzenia konkursu, opartego na pomyśle nakręcenia filmu o jednym z uczniów każdej klasy, który promowałby młodych ludzi posiadających ukryte talenty, zdolności czy też realizujących jakieś niebanalne pasje, opiekun SU zaproponował przedstawicielom Rady Rodziców zorganizowanie pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, rodzice natomiast - turnieju sportowego dla uczniów i rodziców naszego gimnazjum. Padł również niezwykle istotny wniosek ze strony uczniów, podkreślający fakt, iż należy promować tych uczniów, którzy angażują się w życie szkoły, a wszelkie udane inicjatywy prezentować społeczności szkolnej po to, by zachęcić tych, którzy nie angażują się i przekonać ich, że aktywna postawa to wartość i wzorzec godny naśladowania.

Dlatego niezwykle ważne jest sprawne funkcjonowanie Koła Młodych Dziennikarzy, redagującego szkolną gazetkę „Wymiar G2”, na łamach której prezentowane są wszelkie inicjatywy uczniowskie, sukcesy naszych gimnazjalistów oraz szkolnej strony internetowej, która, jak przyznali sami uczniowie, pełni ważną rolę promującą wszelkie rodzaje aktywności uczniowskiej i cieszy się ich ogromnym uznaniem.

Zarówno młodzi, jak i dorośli dyskutanci, doszli do tych samych wniosków. Warto się angażować, warto być aktywnym, warto działać, gdyż przynosi to wiele osobistej satysfakcji i społecznego pożytku. Należy zatem szukać wzorców, promować ludzi posiadających pasje, zaangażowanych w działania na rzecz szkoły, drugiego człowieka oraz wspierać tych, którzy chcą działać i potrafią swoim entuzjazmem zarazić innych.

Działam, więc jestem. Bo tylko poprzez działanie mogę wyrazić siebie, świat nie zna przypadków wyrażania siebie poprzez alienację i brak jakiegokolwiek działania…”

Aktywiści do dzieła! Do Was należy świat!


Wszystko o rekrutacji Nabór do klasy siatkarskiej